LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 19/08/2019
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 12/08/2019
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 05/08/2019
30/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 29/07/2019
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 22/07/2019
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 15/07/2019
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 08/07/2019
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 01/07/2019
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 24/06/2019
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 17/06/2019
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 10/06/2019
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 03/06/2019
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 27/05/2019
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 20/05/2019
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 13/05/2019
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 06/05/2019
18/LCTT Lịch công tác tuần phường Cự Khối 02/05/2019
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 22/04/2019
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 phường Cự Khối 16/04/2019
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 08/04/2019