thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 29/08/2019 | 08:08  | Lượt xem: 43
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng công chức phường

Ngày đăng 19/03/2019 | 03:17  | Lượt xem: 141
Ngày 14/3/2019 UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 60/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019. theo đó

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:11  | Lượt xem: 100
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:21  | Lượt xem: 75
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 18/09/2018 | 08:53  | Lượt xem: 203
Công ty TNHH Haseko HimlamBC cần tuyển 5 nhân viên. Mọi thông tin tuyển dụng liên hệ: