bài viết chuyên sâu

Cự Khối phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày đăng 16/01/2020 | 10:39  | Lượt xem: 31
Năm 2020, là năm diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, đồng thời cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu, nhiệm...

Kết quả công tác Dân vận Đảng ủy phường Cự Khối năm 2019

Ngày đăng 15/01/2020 | 10:58  | Lượt xem: 22
Ngay từ đầu năm 2019, được sự chỉ đạo của Ban Dân vận Quận ủy và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, Khối Dân vận Đảng ủy phường đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bước...

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cự Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng 25/12/2019 | 10:03  | Lượt xem: 45
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thi đua của Hội LHPN quận Long Biên; bám sát 3 nhiệm vụ và các tiêu chí đánh giá thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và chủ đề của Thành phố, quận...

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cự Khối năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 10:59  | Lượt xem: 34
Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Quận đoàn Long Biên, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cự Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực với...

Công đoàn cơ quan phường Cự Khối thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019

Ngày đăng 03/12/2019 | 10:51  | Lượt xem: 91
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thi đua của LĐLĐ quận Long Biên năm 2019; bám sát nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các tiêu chuẩn, tiêu chí trong đánh giá thi đua gắn với nhiệm vụ chính...

Tổ dân phố số 6, số 9, số 11 phường Cự Khối thực hiện tốt Chủ đề xanh- sạch - đẹp - văn minh

Ngày đăng 29/11/2019 | 03:12  | Lượt xem: 64
Ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Cự Khối, công tác xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh đã được chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường triển...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng 29/11/2019 | 11:02  | Lượt xem: 60
Năm 2019 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UB MTTQ quận Long Biên và Đảng ủy phường Cự Khối, sự tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường đã hoàn thành tốt...

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường năm 2019.

Ngày đăng 22/11/2019 | 02:48  | Lượt xem: 54
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp...

Phường Cự Khối với công tác Quốc phòng quân sự địa phương trong 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 24/10/2019 | 11:04  | Lượt xem: 64
Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của phường Cự Khối về công tác Quốc phòng quân sự địa phương, Ban chỉ huy Quân sự phường đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả...

Tấm gương sáng trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường phường Cự Khối

Ngày đăng 24/10/2019 | 09:20  | Lượt xem: 88
Khi nhắc đến đồng chí Đỗ Văn Thành - Cán bộ Môi trường phường Cự Khối, mọi người luôn nhớ đến hình ảnh một người cán bộ với thân hình mảnh khảnh nhưng ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào kể cả những nhiệm...

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1005
Tổng số truy cập: 3912346