ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:23  | Lượt xem: 12
Những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận; từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, trở thành môi trường...

Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh - điểm nghẽn cần được ngăn chặn, đẩy lùi

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:20  | Lượt xem: 8
Thấy đúng không bảo vệ dẫn tới phủ định cái đúng, việc làm đúng trong thực tiễn. Thấy sai không đấu tranh là dung dưỡng cho cái sai, việc làm sai trong cuộc sống, công tác, chiến đấu, làm cho chuẩn...

“Bả độc” thông tin trên mạng: Thách thức đối với công tác tư tưởng

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:16  | Lượt xem: 14
Trong bối cảnh hiện nay, "bả độc" thông tin thật sự là một thách thức lớn đối với công tác tư tưởng, bởi tốc độ lan truyền nhanh chóng và tác hại lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của nó đến nhận...

Tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:14  | Lượt xem: 10
Văn học, nghệ thuật là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện và tăng cường...

Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:13  | Lượt xem: 8
Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội...

Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:12  | Lượt xem: 10
Trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có chủ thể lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành và chủ thể thực hiện.

Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:10  | Lượt xem: 6
Những năm qua, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm...

Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:07  | Lượt xem: 7
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung nhiều thông tin xấu độc bôi nhọ, xuyên tạc về Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm làm suy giảm uy...

Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa

Ngày đăng 19/12/2019 | 03:00  | Lượt xem: 9
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi...

Không thể phủ nhận thành quả công cuộc phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 19/12/2019 | 02:57  | Lượt xem: 2
Từ hôm nay (1-7), Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2018 có hiệu lực, đánh dấu bước tiến mới và tạo thêm cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác PCTN ở nước ta.
Hiển thị 1 - 10 trong 26 kết quả.