Công tác đảng

Phường Cự Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Kiểm tra giám sát năm 2019
Ngày đăng 29/12/2019 | 21:22  | Lượt xem: 27

Sáng ngày ngày 27/12/2019, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Cự Khối đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác Dân vận và công tác Kiểm tra - Giám sát năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ, trưởng các ngành đoàn thể, thành viên Khối dân vận Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Tiến Dũng - PBT thường trực Đảng ủy đã báo cáo đánh giá kết quả công tác Dân vận, Kiểm tra - giám sát năm 2019 trong đó: Về công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm 2019, UBKT Đảng ủy đã tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và triển khai tới các chi bộ kịp thời, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng và thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; Các chi bộ đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 để tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra; 20/20 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ theo đúng hướng dẫn. Trong năm Đảng ủy, BTV Đảng ủy phường đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra, trong quý II, III đã giám sát được 04 cuộc đối với 05 chi bộ. UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 04 cuộc đối với 4 chi bộ và chi bộ, 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 02 cuộc đối với 03 chi bộ. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ, tổ chức Đảng và UBKT Đảng ủy năm 2019 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Trong công tác Dân vận của Đảng ủy phường có những chuyển biến tích cực, hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được đề ra với các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả ngày một cao và đảm bảo chất lượng. Khối dân vận luôn phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nên đã nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm của cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn, phối hợp thực hiện tốt "Năm Dân vận chính quyền 2019", đưa quy chế dân chủ và 6 QCDC của Quận trong một số lĩnh vực vào cuộc sống, công tác tín ngưỡng tôn giáo được quan tâm, coi trọng. Khối dân vận của phường đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận.

Tại hội nghị có các ý kiến trao đổi làm rõ thêm về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, bên cạnh đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới hình thức trong công tác dân vận, gần dân sát dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy ước của cộng đồng nhằm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của các chi bộ tổ dân phố và UBKT Đảng ủy phường, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và yêu cầu UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường về công tác dân vận, quy chế dân chủ trong công tác trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu thuế. Tiếp tục chủ động nắm bắt và báo cáo kịp thời tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong năm 2020, đồng thời thực hiện giám sát việc thực hiện kết luận sau tiếp xúc đối thoại…

Hiển thị Media

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1694
Tổng số truy cập: 3923682