Hoạt động khối chính quyền

Cự Khối hoàn thành lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập tổ dân phố
Ngày đăng 21/10/2019 | 09:43  | Lượt xem: 32

Trong năm ngày từ ngày 14 đến 18/10/2019, phường Cự Khối đã tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp sáp nhập các tổ dân phố theo đề án của UBND Phường tại 10 tổ dân phố. Các đồng chí Lãnh đạo UBND phường trực tiếp Chủ trì và triển khai Đề án, tham dự cón có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND – UBMTTQ - Công an phường, trưởng các ngành đoàn thể, cảnh sát khu vực và cử tri các tổ dân phố số 1, 2, 3, 5 ,6, 7 ,8 , 9, 12, 13.

Theo đó, việc sắp xếp lại quy mô tổ dân phố nhằm ổn định, đồng bộ, thống nhất, xây dựng quy mô hộ dân hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của từng phường, giảm số lượng tổ dân phố có quy mô nhỏ dưới 50% so với quy mô tổ dân phố quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ. Việc sắp xếp, ghép, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn phường được thực hiện từng bước, thận trọng, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định; đảm bảo sự ổn định, không bị xáo trộn hệ thống chính trị ở cơ sở. Quy trình, hồ sơ sáp nhập tổ dân phố thực hiện theo Điều 9- Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Sau khi thành lập Tổ soạn thảo và tổ chức xây dựng dự thảo Phương án, xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy; UBND phường đã tổ chức triển khai dự thảo phương án tới 13 tổ dân phố trên địa bàn phường. Trên cơ sở Hội nghị đã nhất trí sáp nhập 10 tổ dân phố; UBND phường tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri của 10 tổ dân phố về nội dung phương án; (1) Tổ dân phố số 1 sáp nhập với tổ dân phố số 2, có tên gọi mới là tổ dân phố số 1, (2) Tổ dân phố số 3 sáp nhập với tổ dân phố số 8 và tổ dân phố số 9, có tên gọi mới là tổ dân phố số 3, (3) Tổ dân phố số 5 sáp nhập với tổ dân phố số 6 và tổ dân phố số 7, có tên gọi mới là tổ dân phố số 5, (4) Tổ dân phố số 12 sáp nhập với tổ dân phố số 13, có tên gọi mới là tổ dân phố số 7

Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại cơ sở đã ghi nhận các ý kiến tham gia phát biểu về nội dung phương án; đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất những vấn đề có thể phát sinh khi tiến hành sáp nhập tổ dân phố. 100% đại biểu dự của 10 tổ dân phố đều biểu quyết nhất trí, đồng thuận với phương án sáp nhập tổ dân phố đã triển khai.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND phường tiếp tục trình kỳ họp HĐND và tổ chức thực hiện theo quy trình. Đối với các tổ dân phố còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng đang quản lý; Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo của Thành phố, của Quận, UBND phường tiếp tục xây dựng đề án ghép, sáp nhập và thành lập tổ dân phố mới trình kỳ họp HĐND phường theo quy định./.

Một số hình ảnh tại các hội nghị: