Hoạt động khối chính quyền

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân phường tái giám sát việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn
Ngày đăng 01/11/2019 | 10:56  | Lượt xem: 88

Thực hiện thông báo số 09/TB-HĐND ngày 08/10/2019 của HĐND phường về việc giao Ban pháp chế tái giám sát thực hiện kết luận của Thường trực HĐND phường sau giám sát chuyên đề. Sáng ngày 31/10/2019, tại phòng họp số 1 - UBND phường, Ban Pháp chế của HĐND phường Cự Khối tổ chức tái giám sát việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh -  UVBTV, Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường; cùng các đồng chí thành viên đoàn giám sát; Đơn vị được giám sát có đồng chí Ngô Văn Nam - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; các đồng chí cán bộ chuyên môn UBND phường, các ông, bà quản trang quản lý các nghĩa trang trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đồng chí Ngô Văn Nam - Phó chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo kết quả công tác thực hiện quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường. Theo báo cáo của UBND phường, toàn phường có 9019 nhân khẩu đang sinh sống tại 13 tổ dân phố với tổng diện tích tự nhiên là 484,85 ha, trong đó đất nghĩa trang, nghĩa địa có 3,11 ha, chiếm tỷ lệ 0,64 % tổng diện tích đất tự nhiên và được hình thành làm 5 khu vực nghĩa trang, với khoảng dần 6.000mộ được chôn cất; hiện trạng Nghĩa trang khu Mả Xây đã đóng cửa và được di dời về nghĩa trang Thổ Khối; Nghĩa trang khu vực Xuân Thượng nằm trong ô quy hoạch G.7/THCS thuộc bản đồ phân khu quy hoạch N10 tỷ lệ 1:2000 do vậy hiện nay đã dừng việc chôn cất theo quy định; 3 khu vực còn lại là Nghĩa trang Xuân Hạ, nghĩa trang Thổ Khối, nghĩa trang Thống nhất đang được duy trì, cải tạo. Thực hiện Thông báo kết luận số 09/TB-HĐND ngày 12/6/2018 về việc giám sát công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Cự Khối, UBND phường tiến hành khắc phục các tồn tại sau giám sát như: đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 về kiện toàn Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối (gồm 01 trưởng ban, 02 phó ban và 22 ông, bà là thành viên). Xây dựng kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/11/2018 thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối. Rà soát lại hệ thống văn bản, sổ sách quản lý, lập hồ sơ quản lý. Công tác quản lý thực hiện các nguồn thu từ xã hội hóa được thực hiện theo quy định, tính đến hết quí III năm 2019 có 19 hồ sơ người mất nơi khác đưa về và mức phí thu được là 275.000.000đ.

Tại Hội nghị các thành viên đoàn giám sát cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường, việc khắc phục tổn tại theo Thông báo kết luận giám sát của HĐND phường năm 2018. Tuy nhiên các đại biểu đã đưa ra một số nội dung tồn tại, hạn chế chưa được đề cập như: công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, xử lý các vi phạm về môi trường, vi phạm về đầu tư, cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống tiêu thoát nước tại các nghĩa trang; việc xem xét các đối tượng nơi khác an tang tại nghĩa trang trên địa bàn phường …

Thay mặt UBND phường đồng chí Ngô Văn Nam - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường đã tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát và trao đổi một số vấn đề thành viên đoàn giám sát quan tâm, trong thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo, khắc phục các khuyến nghị mà HĐND phường đã đề cập.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh - UVBTV, Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường đã đánh giá UBND phường nghiêm túc phối hợp, chuẩn bị báo cáo theo đề cương hướng dẫn của Đoàn giám sát và các văn bản, tài liệu liên quan phục vụ đoàn giám sát. Đồng thời cũng đề nghị UBND phường tiếp tục chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế: Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, ngăn chăn, xử lý các vi phạm về môi trường, vi phạm về quy cách phần mộ; Lập kế hoạch, hướng dẫn các tổ quản trang lên danh mục các hạng mục cần duy trì, đầu tư, sửa chữa để đề nghị Hội đồng nhân dân phường phân bổ nguồn ngân sách; Nghiên cứu quy hoạch khu cát táng theo quy chuẩn ở nghĩa trang Thống Nhất; Quan tâm hỗ trợ mức chi phụ cấp cho quản trang hàng tháng. Hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác duy trì cảnh quan, môi trường tại các nghĩa trang; Duy trì chế độ giao ban, báo cáo. Nghiên cứu, điều chỉnh hệ thống sổ ghi chép của các tổ quản trang đảm bảo tính khoa học, dễ tra cứu; Điều chỉnh mức đóng góp xây dựng nghĩa trang đối với các trường hợp được xem xét an táng tại nghĩa trang trên địa bàn phường Cự Khối./.