Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ủy ban MTTQ phường tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019
Ngày đăng 22/10/2019 | 11:17  | Lượt xem: 58

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2019, tại phòng họp số 2 - Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban MTTQ phường Cự Khối tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Mặt trận tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Văn An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường; các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019. Theo đó thể hiện, tháng 10 năm 2019, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương. Phối hợp truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tuyên truyền thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên; Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND quận Long Biên về thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU; sáp nhập Tổ dân phố theoThông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân tháng “Hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Phối hợp với Ban pháp chế HĐND phường tổ chức giám sát chuyên đề đối với UBND phường việc thực hiện công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn phường Cự Khối. Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên về công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 6 Quy chế dân chủ của Quận; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, bộ qui tắc ứng xử. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng duy trì hoạt động giám thường xuyên  trên các lĩnh vực, giám sát các dự án thi công trên địa bàn phường. Các Ban công tác Mặt trận tổ chức nhận xét đảng viên sinh hoạt nơi cư trú; phối hợp tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2019. Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp- văn minh”. Duy trì  02 tổ công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp - văn minh” năm 2019 tại tuyến đường Bát Khối, tuyến phố Xuân Đỗ phường Cự Khối. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng  rõ người, rõ việc và tiến độ thời gian thực hiện. Công tác tổ chức bộ máy được đảm bảo, kịp thời kiện toàn bổ sung, thay thế 01 Ủy viên Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Hội nghị đã có 4 ý kiến phát biểu tham luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với kết quả tác Mặt trận tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019. Đồng thời kiến nghị một số khó khăn trong công tác tuyên truyền thực hiện trật tự văn minh đô thị; thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi và đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, công tác thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Văn An – Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận kết quả công tác Mặt trận tháng 10; chỉ đạo MTTQ phường trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Tập trung vận động thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thực hiện Đề án 15-ĐA/Qu về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên; tiếp tục vận động Qũy “Vì người nghèo” để tổ chức các hoạt động nhân tháng cao điểm “vì người nghèo”; duy trì hoạt động giám sát; nắm bắt dư luận nhân dân về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường thay mặt Ban Thường trực đã tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường. Đồng thời định hướng nhiệm vụ của các Ban công tác Mặt trận trong tháng 11 theo kế hoạch đã đề ra. Trọng tâm là công tác phát động “ Tháng cao điểm vì người nghèo”; công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 đảm bảo chất lượng, nội dung và tiến độ. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường để tháo gỡ. Nắm bắt, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở./.

Video chọn lọc

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 2882
Tổng số truy cập: 3926371