Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Cơ quan phường Cự Khối tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2018.
Ngày đăng 09/06/2018 | 16:47  | Lượt xem: 285

Thực hiện Quy chế làm việc, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chiều ngày 05/6/2018, tại phòng họp số 2 trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cự Khối, Chi bộ Cơ quan phường Cự Khối tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 6/2018.

Dự buổi sinh hoạt có toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ cơ quan. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ đã phổ biến thông tin nội dung trong cuốn bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; tiếp theo đó, chi bộ đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tự tu dưỡng của Đảng viên theo tinh thần NQ TW4 và chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tóm tắt đánh giá việc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 5, triển khai Nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 6 năm 2018. Trong đó, Chi bộ tập trung thảo luận trọng tâm vào những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp sau:

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Quán triệt Đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế dân chủ trong cơ quan. Tuyên truyền và triển khai có hiệu quả nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".

Về thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CTTW của Bộ chính trị: Mỗi đồng chí trong chi bộ tiếp tục bám sát nội dung đã xây dựng trong kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác chuyên môn: Chi bộ và từng đồng chí đảng viên đứng đầu hoặc phụ trách các bộ phận của khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể: Rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch; chuẩn bị các nội dung cho đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2018. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch trong tháng đã đề ra.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã giao nhiệm vụ cho Chi đoàn thanh niên Cơ quan phường phối hợp với các chi đoàn tổ dân phố tổ chức tốt các tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè 2018.

Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Đào Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến thảo luận của các đồng chí Đảng viên, đồng thời trao đổi nhấn mạnh và tóm tắt các ý kiến của đảng viên tham gia đóng góp vào Nghị quyết chỉ đạo của chi bộ; 100% Đảng viên trong Chi bộ đã biểu quyết thông qua bốn nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018./.