Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ban pháp chế của HĐND phường Cự Khối giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 10/10/2019 | 16:56  | Lượt xem: 34

Sáng ngày 10/10/2019, Ban pháp chế của HĐND phường Cự Khối tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCT HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh -  Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường; các đồng chí thành viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Trưởng Ban pháp chế  HĐND phường,  báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 9 tháng đầu năm, Ban pháp chế của HĐND phường đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức 3 cuộc khảo sát, 02 cuộc giám sát chuyên đề, duy trì hoạt động giám sát thường xuyên về công tác thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan phường. Tham gia 11 buổi khảo sát, 03 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND phường. Phối hợp với Thường trực HĐND phường đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ VII. Làm tốt công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp theo lĩnh vực phụ trách.

Tại Hội nghị đã có 3 ý kiến phát biểu, các ý kiến cơ bản nhất trí với kết quả hoạt động của Ban 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, đồng thời tập trung đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát, giám sát.

 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCT HĐND phường, đã ghi nhận Ban đã chủ động thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban pháp chế tập trung rà soát các chỉ tiêu thi đua; đôn đốc UBND thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban sau khảo sát, giám sát; giúp Thường trực HĐND phường chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp bất thường; tham mưu công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ IX - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Thường trực HĐND phường phân công.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh - Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường lĩnh hội ý kiến của đồng chí Phó chủ tịch HĐND phường, đồng thời đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ của Ban theo kế hoạch, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Duy trì giám sát thường xuyên công tác thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan phường.

2. Khảo sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng.

3. Tham gia đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND phường .

4. Giúp Thường trực HĐND rà duyệt, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ VIII - HĐND phường.

5. Tham mưu Thường trực HĐND tổ chức kỳ họp bất thường; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND phường.

6. Thẩm tra các Báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ IX - HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Tham dự kỳ họp thứ IX - HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021

8. Dự giao ban Thường trực HĐND định kỳ hàng tháng; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Thường trực HĐND phân công.

9. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Ban pháp chế của HĐND phường năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020./.