Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm quí III
Ngày đăng 11/09/2019 | 08:53  | Lượt xem: 32

Ngày 9/9/2019 tại Phòng họp số 2, UBND phường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm quí III, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV năm 2019

Đồng chí Ngô Văn Nam - ĐUV, PCT UBND phường chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có đại diện TT UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, cán bộ chuyên môn, tổ trưởng các tổ dân phố.

Tại hội nghị đồng chí Lê Văn An - Cán bộ kinh tế báo cáo kết quả quý III thực hiện  phương án chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong quí UBND phường đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn phường  thực hiện lộ trình, các giải pháp chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường, phát tờ rơi cho các hộ chăn nuôi và cán bộ tổ dân phố, yêu cầu các hộ chăn nuôi lợn ký và thực hiện cam kết. Công tác hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ chấm dứt chăn nuôi được các ngành, các cấp quan tâm như; đã giới thiệu việc làm thông qua phiên giao dịch việc làm quận được 5 lao động, lập hồ sơ cho 6 hộ vay vốn với số vốn 300 triệu đồng. Tổ kiểm tra liên ngành của của phường đã xuống các hộ chăn nuôi để kiểm tra, năm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ, đồng thời tuyên truyền về lộ trình chấm dứt chăn nuôi gia súc của quận và phường.

Hội nghị đã có 10 ý kiến thảo luận, các ý kiến tập trung nêu lên những khó khăn của hộ gia đình khi chấm dứt chăn nuôi là công tác chuyển đổi nghề để bảo đảm cuộc sống, đa số người chăn nuôi đã quá tuổi, trình độ văn hóa thấp, không có nghề chuyên môn việc tìm việc làm khó khăn. Việc tuyên truyền các văn bản quy định về dừng chăn nuôi và đúng lộ trình chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm cần được tăng cường bằng nhiều hình thức.

Tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị đồng chí Ngô Văn Nam nêu rõ nhiệm vụ chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm đang  được sự quan tâm của Quận , Phường đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đề nghị  Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể  phối hợp với tổ dân phố tăng cường công tác  tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi gia súc thực hiện lộ trình, các văn bản quy định chấm dứt chăn nuôi. Nhiệm vụ trong thời gia tới các tổ dân phố thành lập tổ đến các hộ chăn nuôi  gai súc nắm bắt tâm tư nguyện vọng  đồng thời ký cam kết lộ trình chấm dứt chăn nuôi. Cán bộ chuyên môn, các đoàn thể được phân công phụ trách các tổ dân phố  thường xuyên nắm bắt tình hình di biến động đàn lợn của các hộ kịp thời báo cáo những trường hợp vi phạm về UBND. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng phấn đầu hoàn thành tiến độ thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi của phường./.