Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường Cự Khối thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ IX - HĐND phường
Ngày đăng 17/12/2019 | 09:42  | Lượt xem: 56

Chiều 17/12/2019, tại phòng họp số 1 UBND, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường Cự Khối tổ chức hội nghị thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ IX - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự và chủ trì hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Trưởng ban kinh tế xã hội của HĐND Phường chủ trì hội nghị. Các ông bà thành viên Ban Kinh tế - xã hội của HĐND phường.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Kinh tế - xã hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ IX, HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường ghi nhận một số kết quả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019: Mặc dù, trong thời gian qua, còn gặp nhiều khó khăn, song UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, nên kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả; công tác tuyên truyền đạt hiệu quả; công tác quản lý đô thị được chú trọng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo đạt hiệu cao hơn như: công tác đô thị (họp chợ khu trường học), thu hồi nợ đọng các dự án; rà soát quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế (quan tâm thuế xây dựng).

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết: về "Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Các dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo hình thức, thẩm quyền, căn cứ pháp lý, quy trình xây dựng. Tuy nhiên nội dung trong nghị quyết còn chung chung chưa chỉ rõ được những nhiệm vụ quan trọng cần triển khai như: về kinh tế nông nghiệp (vùng rau 5,2ha), việc chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư, công tác đô thị./.