Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ 10 phường Cự Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 13/02/2020 | 09:12  | Lượt xem: 29

Chiều ngày 12/02/2020, tại Nhà văn hóa tổ dân phố, Chi bộ tổ dân phố 10 đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Các đồng chí thành viên trong tổ công tác giúp BCH Đảng bộ phường chỉ đạo Đại hội  các chi bộ. Đồng chí Phạm Bá Vượng - Bí thư chi bộ 10 nhiệm kỳ 2017 - 2020; các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ 10 được triệu tập tham dự Đại hội. Dự Đại hội còn có các đại biểu lãnh đạo tổ dân phố, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, các đồng chí đảng viên sinh hoạt hai chiều.

Đại hội đã được nghe đồng chí Phạm Bá Vượng - Bí thư chi bộ 10 nhiệm kỳ 2017 - 2020 thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Quá trình phát triển của chi bộ còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, đoàn thể phường; đảng viên chi bộ và nhân dân tổ dân phố số 10 đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.Trong đó, nhiều mục tiêu đạt cao hơn so với bình quân chung của phường, như: thu thuế đất phi nông nghiệp, thu quỹ đề ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo…; phát triển kinh doanh dịch vụ, mô hình chuyển đổi cây trồng, trồng rau xanh, rau sạch đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp với địa bàn dân cư, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết trung ương IV khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã có 100% đồng chí đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, qua việc đánh giá kết quả thực hiện của đảng viên đã có tác động đến việc đảng viên nêu cao thinh thần trách nhệm thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên luôn được chi bộ quan tâm chú trọng; công tác phát triển Đảng được đặc biệt quan tâm; Hằng năm chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên; trong nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND phường đã biểu dương những kết quả mà chi bộ tổ dân phố 10 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chỉ đạo các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đoàn kết, tập trung sáng suốt lựa chọn các đồng chí Đảng viên tiêu biểu vào chi ủy chi bộ; đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục gương mẫu đi đầu, nêu cao trách nhiệm trong mọi lĩnh vực; đoàn kết, đổi mới, tập trung xây dựng chi bộ thực sự TSVM để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV, Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; ngay sau Đại hội Ban chỉ ủy chi bộ nhiệm kỳ mới khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động của chi bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ; gắn với việc xây dựng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh xuất sắc, lưu ý công tác đoàn thanh niên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Bá Vượng tiếp tục tái cử và được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10; đồng chí Lê Đình Tiến được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Hà Thị Thu là chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022./.

Một số hình ảnh tại Đại hội: