Văn bản Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10/BC-HĐND Kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND phường và kết quả khảo sát, giám sát trong công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn tháng 5, nhiệm vụ trong tâm tháng 6 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 23/5/2018) 22/05/2018
07/TB-HĐND Kết luận Hội nghị giám sát kết quả thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khối 11/05/2018
09/BC-HĐND Kết quả giám sát công tác quản lý và kết quả tổ chức thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khố 10/05/2018
06/TB-HĐND Lịch giám sát việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Cự Khối 07/05/2018
04/KH-HĐND Giám sát việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Cự Khối 04/05/2018
02/QĐ-HĐND Về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường 04/05/2018
08/BC-HĐND Kết quả khảo sát thực tế công tác quản lý và tổ chức thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khối 25/04/2018
07/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các ban HĐND và kết quả khảo sát, giám sát trong công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 (từ ngày 23/3/2018 đến ngày 23/4/2018) 23/04/2018
06/BC-HĐND Kết quả khảo sát thực tế công tác thu gom, vận chuyển rác thải và công tác VSMT trên địa bàn phường Cự Khối 19/04/2018
05/BC-HĐND Kết quả triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 19/04/2018
03/KH-HĐND Giám sát kết quả thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khối 02/04/2018
01/QĐ-HĐND Về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khối 30/03/2018
05/TB-HĐND Kết quả khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn phường năm 2018 22/03/2018
04/TB-HĐND Kết quả tái khảo sát thực tế công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn phường Cự Khối 21/03/2018
04/BC-HĐND Kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND phường Cự Khối Quý I, Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018 18/03/2018
04/BC-HĐND Kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND phường Cự Khối Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 18/03/2018
03/TB-HĐND Kết quả khảo sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB, thu hồi đất các dự án trên địa bàn phường 27/02/2018
03/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các ban HĐND phường Cự Khối tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 và kết quả khảo sát công tác, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường (từ ngày 23/01/2018 đến ngày 23/02/2018) 23/02/2018
02/TB-HĐND Kết quả khảo sát thực tế công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn phường Cự Khối 07/02/2018
01/TB-HĐND Kết quả khảo sát thực tế công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà NCC, NCT, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết Nguyên Đán 2018 06/02/2018

hội đồng nhân dân