Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 06.2019 28/06/2019
08/HĐTĐKT V/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2019 28/05/2019
07/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 05.2019 15/05/2019
06/HĐTĐKT-VP V/v đẩy mạnh cuộc thi " viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 18/04/2019
05/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 04.2019 18/04/2019
04/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 03.2019 19/03/2019
57/UBND-VP Đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 02/2019 26/02/2019
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án " Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2019 30/01/2019
1/KH-HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” năm 2019 30/01/2019
32/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 01/2019 28/01/2019
31/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01 năm 2019 28/01/2019
02/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 01.2019 21/01/2019
21/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Đoàn thanh niên phường Cự Khối 15/01/2019
16/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa năm 2018 15/01/2019
15/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2018 15/01/2019
14/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 15/01/2019
01/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu, bình xét thi đua năm 2018 08/01/2019
467/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 11/2018 28/11/2018
4/BC-HĐTĐKT Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Cự khối năm 2018(Báo cáo phục vụ giám sát của Thường trực HĐND phường) 20/11/2018
215/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích đột xuất 13/11/2018