thông báo

Lịch tiếp dân tháng 02.2020 của lãnh đạo UBND phường

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:58  | Lượt xem: 32
Lịch tiếp dân tháng 02.2020 của lãnh đạo UBND phường

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần trên địa bàn năm 2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:46  | Lượt xem: 29
Thực hiện Kế hoạch số: 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và các năm tiếp theo; Ủy ban nhân dân phường Cự Khối...

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:45  | Lượt xem: 36
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Về việc chi trả trợ cấp người có công, BTXH tháng 1+2 năm 2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:39  | Lượt xem: 16
Ban chi trả Phường Cự Khối đã nhận tiền chi trợ cấp Người có công, BTXH tháng 1+2 năm 2020. Ban chi trả thông báo thời gian chi trả cụ thể như sau:

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:37  | Lượt xem: 17
Thực hiện Kế hoạch số: 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và các năm tiếp theo; Ngày 11/01/2020, Lãnh đạo Quận...

Thông báo lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư đảng ủy phường Cự Khối năm 2020

Ngày đăng 08/01/2020 | 04:14  | Lượt xem: 35
Thông báo về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư đảng ủy năm 2020

Về việc tổ chức chức thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 11:55  | Lượt xem: 51
Thực hiện Luật người cao tuổi và các Quy định hướng dẫn về việc tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ hàng năm đối với người cao tuổi; Thực hiện Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND phường...

Về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019

Ngày đăng 31/12/2019 | 09:39  | Lượt xem: 46
Về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019

Lịch tiếp công dân tháng 12

Ngày đăng 20/12/2019 | 09:40  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp dân tháng 12/2019 của UBND phường Cự Khối