thông báo

Về việc ủy quyền điều hành công việc của UBND phường Cự Khối
Ngày đăng 04/03/2019 | 11:01  | Lượt xem: 215

Thực hiện Văn bản số 281/UBND-NV ngày 26/02/2019 của UBND quận Long Biên về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ, công chức viên chức thành phố Hà Nội năm 2019, từ ngày 01/3/2019 đến ngày 19/4/2019, đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường đi tập huấn tại trường Quân sự, Bộ tư lệnh Thủ Đô. Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho đồng chí Ngô Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường điều hành, chỉ đạo giải quyết công việc của UBND phường trong thời gian Chủ tịch đi tập huấn