thông báo

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ
Ngày đăng 20/01/2020 | 23:45  | Lượt xem: 33

Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Niêm yết công khai Thông báo số 28/TB-UBND ngày 14/01/2020 của UBND quận Long Biên về việc Thông báo nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên.

2. Thời gian công khai:  Từ ngày  14    /01/ 2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối.

- Tdân phố số 11 phường Cự Khối.        

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem chi tiết tại đây