thông báo

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần trên địa bàn năm 2020
Ngày đăng 20/01/2020 | 23:46  | Lượt xem: 27

Thực hiện Kế hoạch số: 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và các năm tiếp theo; Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. UBND phường phát động tổng vệ sinh môi trường và tổ chức giải tỏa vi phạm đô thị trên địa bàn toàn phường; Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, các cụm di tích, tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng tham gia và duy trì công giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn vào sáng thứ 7 hàng tuần, thời gian bắt đầu từ 7h.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ phường, tổ tự quản môi trường và các đoàn thể phân công đoàn viên, hội viên tham gia tổng vệ sinh tại các tuyến đường đã đăng ký và phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi công cộng, trong các khu dân cư trên địa bàn phường...

3. Giao công an phường, tổ quản lý trật tự đô thị, tổ thanh tra xây dựng, bộ phận địa chính, môi trường, văn hóa phối hợp với MTTQ phường, các đoàn thể và các tổ dân phố tổ chức giải tỏa, xử lý các điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường quản lý.

UBND phường Cự Khối thông báo đề nghị các ngành đoàn thể, các ông/bà bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân trong phường biết và hưởng ứng, thực hiện tốt nội dung thông báo này./.