chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
139/KH-UBND KH 139 kiểm tra việc chấp hành các quy định 25/10/2019
138/KH-UBND KH 138 kiểm tra xét công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa 25/10/2019
137/KH-UBND KH 137 hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 25/10/2019
136/KH-UBND KH 136 cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp 21/10/2019
135/KH-UBND KH 135 thực hiện đề án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách 04/10/2019
134/KH-UBND KH 134 tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 30/09/2019
133/KH-UBND KH 133 tổ chức các hoạt động truyền thông 30/09/2019
132/KH-UBND KH 132 sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự 30/09/2019
131/KH-UBND KH 131 bình xét, công nhận gia đình văn hóa phường Cự Khối 09/09/2019
130/KH-UBND KH 130 triển khai công tác y tế trường học 09/09/2019
98/KH-UBND Thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 18/06/2019
97/KH-UBND Tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và hoạt động phòng chống bạo lực gia đình năm 2019 18/06/2019
96/KH-UBND Kế hoạch huấn luyện dân quân nòng cốt năm 2019 của UBND phường Cự Khối 12/06/2019
95/KH-UBND Thực hiện kết luận tháng 5 của Ban chỉ đạo 197 10/06/2019
94/KH-UBND Kế hoạch đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường với nhân dân trong công tác cải cách hành chính năm 2019 31/05/2019
92/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè 2019 27/05/2019
91/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em phường Cự Khối năm 2019 24/05/2019
90/KH-UBND Tổ chức khám sức khỏe đối tượng chính sách, người có công phường Cự Khối năm 2019 22/05/2019
89/KH-UBND Kế hoạch triển khai "Ngày vi chất dinh dưỡng" phường Cự Khối năm 2019 21/05/2019
88/KH-UBND Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường năm 2019 17/05/2019