tin tức khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tháng 9/2018
Ngày đăng 06/09/2018 | 17:00  | Lượt xem: 300

Ngày 06/9/2018, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài phường đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018

Đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phương - Trưởng BCĐ CNTT phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập tin bài phường.

Tại hội nghị, cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND&UBND báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện mô hình cơ quan điện tử, mô hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; kết quả cập nhật tin bài trên cổng thông tin điện tử Quận và Phường. 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung như kiện toàn thành viên BCĐ CNTT, Ban biên tập tin bài; chi trả thù lao, nhuận bút tin bài gửi Quận; chế độ kiểm soát các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử; các hạn chế trong việc cập nhật thông tin tĩnh và tin bài trên trang thông tin điện tử phường.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng chí Ngô Văn An kết luận chỉ đạo nhiệm vụ tháng 9/2018:

1) Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí theo mô hình cơ quan điện tử. Văn phòng HĐND&UBND và Văn phòng Đảng ủy thường xuyên kiểm soát, đôn đốc các đơn vị.

2) Phân công đồng chí Đào Tiến Dũng - Trường Ban biên tập tin bài chỉ đạo cập nhật bổ sung thông tin tĩnh và tin bài, hình ảnh trên cổng thông tin điện tử Quận và Phường.

3) Giao Văn phòng Đảng ủy tham mưu kiện toàn BCĐ CNTT phường.

4) Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực tăng cường đôn đốc, chỉ đạo và có giải pháp xử lý cán bộ chuyên môn trong việc cập nhật thông tin, tin bài trên cổng thông tin điện tử phường.

5) Giao Văn phòng HĐND&UBND tiếp tục tham mưu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị tại các bộ phận, đảm bảo yêu cầu công việc.