tin tức khác

Giao ban Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài tháng 10/2018
Ngày đăng 17/10/2018 | 14:55  | Lượt xem: 238

Ngày 16/10/2018, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2018

Đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài phường

Tại hội nghị, thư ký Ban chỉ đạo CNTT phường đã báo cáo kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử, kết quả việc cập nhật tin bài trên cổng thông tin điện tử Quận và Phường, kết quả thực hiện kết luận giao ban tháng 9 năm 2018. Trong tháng 9/2018, các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử được kiểm soát, đánh giá tốt; số lượng và chất lượng tin bài được nâng cao; các nội dung kết luận được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng xử lý văn bản chậm; chưa viết tin, bài theo định hướng.

Các đại biểu đã tập trung làm rõ các tồn tại; phân tích các nội dung còn khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện các mô hình Một cửa thân thiện; Tiếp dân thân thiện; kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập tin bài.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí Ngô Văn An kết luận chỉ đạo:

1) Yêu cầu Văn phòng Đảng uỷ, HĐND&UBND tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, đôn đốc các tin, bài chưa thực hiện viết theo định hướng.

2) Giao Cán bộ CNTT phường kiểm tra, rà soát trang thiết bị tại các bộ phận để kịp thời đề xuất sửa chữa, thay thế

3) Văn phòng Đảng uỷ tham mưu kiện toàn BCĐ CNTT phường

4) Phân công các đồng chí Phó Ban biên tập chỉ đạo tăng cường tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh 

5) Phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hiền - PCTUBND chỉ đạo Trạm y tế tăng cường phối hợp Đài truyền thanh phường trong việc đưa tin, bài hoạt động và tuyên truyền.