tin tức khác

Cơ quan phường Cự Khối thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Ngày đăng 11/09/2019 | 08:50  | Lượt xem: 156

Ngày 09/9/2019, Công đoàn cơ quan phường Cự Khối nhận được kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ của LĐLĐ quận Long Biên về việc thực hiện Kế hoạch số 50 và Kế hoạch số 51 của LĐLĐ thành phố và Công văn số 1251-CV/TU của Thành ủy Hà Nội về việc Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”

Theo đó, Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" còn được gọi là Cuộc vận động "Năm không".

1. Đối tượng, phạm vi:

Phát động đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; những người lao động khác ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước. Cuộc vận động được triển khai rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương, đến cơ sở và các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thời gian thực hiện chia làm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Từ năm 2019 - 2020

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2026 và các năm tiếp theo.

3. Nội dung của Cuộc vận động: "Năm không" gồm:

- Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Xem chi tiết văn bản tại đây.