tin tức khác

Kỳ họp bất thường HĐND phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 25/10/2019 | 14:54  | Lượt xem: 181

Sáng ngày 25/10/2019, Hội đồng nhân dân phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để bàn và thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền.

Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể của phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố; các cán bộ, công chức chuyên môn liên quan; các ông bà đại biểu HĐND phường khóa III.

Tại kỳ họp, Đồng chí Ngô Văn Nam - Đảng ủy viên, PCT UBND phường thay mặt lãnh đạo UBND báo cáo tóm tắt đề án và trình tờ trình của UBND phường về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường. Theo Đề án và tờ trình của UBND phường, sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, toàn phường giảm từ 13 tổ dân phố xuống còn 7 tổ dân phố. Phường thực hiện sắp xếp đối với 10 tổ dân phố có quy mô dưới 250 hộ để trở thành tổ dân phố mới có quy mô trên 300 hộ dân. Việc sắp sắp đã được nghiên cứu, thảo luận kỹ trong cán bộ chủ chốt và lấy ý kiến cử tri của các tổ dân phố thuộc diện sáp nhập được sự đồng thuận, nhất trí cao. Đề án của UBND phường cũng đã cho thấy việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phường sẽ góp phần ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng tổ dân phố có quy mô hợp lý, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

 

Qua thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường và thảo luận của các đại biểu HĐND phường đã thống nhất cao và cho rằng việc thực hiện sắp xếp này đã đảm bảo theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền phường cũng như việc đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội của các tổ dân phố trên địa bàn phường. Qua việc sáp nhập tổ dân phố đã giảm được 6 tổ dân phố, giảm 42 chức danh hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm chi cho ngân sách hàng năm trên 250 triệu đồng.

 

HĐND phường tiến hành trao đổi, thảo luận dân chủ; với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu HĐND phường đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Cự Khối. HĐND phường yêu cầu sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND phường cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiếp tục triển khai các bước rà soát, nghiên cứu tổ chức việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố theo Đề án số 15-ĐA/QU và phương án của Đảng ủy phường.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, các Nghị quyết được HĐND phường thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, Thành phố, Quận, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tạo cơ sở pháp lý để UBND phường triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp bất thường, UBND phường khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND phường đã thông qua; Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giám sát việc tổ chức thực hiện để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.