tin tức khác

Cơ quan phường Cự Khối triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 29/01/2020 | 15:20  | Lượt xem: 50

Ngày 10/01/2020, Cơ quan phường Cự Khối nhận được văn bản số 26/UBND-NV ngày 08/01/2020 của UBND quận Long Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc); không hút thuốc lá trong nơi công sở, nơi công cộng.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng và cư trú; không có hành vi làm xấu hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Trong các ngày nghỉ lễ, chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, bia của bản thân, bạn bè và gia đình (thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông); không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên dưới mọi hình thức.

2. Đối với các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng xuân, tổng kết năm, đón nhận thành tích thi đua - khen thưởng, kỷ niệm các ngày truyền thống… cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị (đặc biệt tại Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC), đảm bảo hoạt động thường xuyên trong ngày làm việc; bố trí việc trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ đúng quy định.

- Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung tiếp tục triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không làm việc riêng, đi lễ hội trong giờ làm việc.

- Nghiêm cấm sử dụng ô tô công, ngân sách, tài sản công phục vụ các hoạt động mang tính chất cá nhân, ngoài hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường

- Tăng cường công tác tuyên truyền, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính: Tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú; Xác định rõ, cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố.

- Chịu trách nhiệm trước UBND quận, Chủ tịch UBND quận nếu để cấp dưới, đơn vị do mình quản lý phụ trách xảy ra vi phạm; xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện đón Tết Nguyên đán lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức.

- Chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, tự kiểm tra (tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy định về văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Xem chi tiết văn bản tại đây.