bài viết chuyên sâu

Cự Khối xây dựng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP- Hướng đi để xây dựng thương hiệu ổi găng Cự Khối

Ngày đăng 11/10/2017 | 02:47  | Lượt xem: 651
Cự Khổi đã hình thành vùng sản xuất quả tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Để xây dựng thương hiệu, nâng cao hiệu quả kinh tế, phường đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ...

Cự Khối thực hiện phương án khoán quản về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Ngày đăng 11/10/2017 | 10:58  | Lượt xem: 189
Phường Cự Khối với 13 tổ dân phố, địa bàn dân cư được chia thành hai vùng trong đồng và ngoài bãi, nhân dân sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ

Cự Khối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường năm 2017

Ngày đăng 10/10/2017 | 03:34  | Lượt xem: 720
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2017 của UBND quận Long Biên về việc kiểm tra, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2017, UBND phường Cự Khối đã...

Cự Khối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016-2017.

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:44  | Lượt xem: 174
Trong những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường được Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân quan tâm phát triển.

Kết quả nổi bật của HĐND phường Cự Khối 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:17  | Lượt xem: 216
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Cự Khối tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Ngày đăng 07/10/2017 | 10:24  | Lượt xem: 149
Xác định đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, cùng với phát triển kinh tế phường Cự Khối đã tập trung huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách, tạo việc làm...

Hiệu quả từ việc trả hồ sơ khai tử tại nhà

Ngày đăng 06/10/2017 | 08:20  | Lượt xem: 393
Trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân đã ghi nhận chính quyền phường Cự Khối với vệc trao giấy khai tử tại nhà.

Những kết quả nổi bật của Hội Nông dân phường Cự Khối từ khi được thành lập

Ngày đăng 29/09/2017 | 03:19  | Lượt xem: 428
Trải qua 10 kỳ Đại hội - mỗi Đại hội là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Hội và phong trào Nông dân phường Cự Khối; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội đã có...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm phường Cự Khối.

Ngày đăng 29/09/2017 | 11:26  | Lượt xem: 573
Với sự tập trung, quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành, trong 9 tháng đầu năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường đã đạt...

Người cán bộ hết lòng với công việc.

Ngày đăng 05/09/2017 | 04:37  | Lượt xem: 191
Cứ đến tổ dân phố số 12 - phường Cự Khối hỏi đến nhà đồng chí bí thư chi bộ thì ai cũng biết đó là đồng chí thương binh Phạm Vũ Duật.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1187
Tổng số truy cập: 3592207