bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2017.

Ngày đăng 02/07/2017 | 07:52  | Lượt xem: 531
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Hội LHPN và nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy phường Cự Khối, bằng sự đổi mới trong phong cách làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm,...

Cự Khối thực hiện tố công tác đảm bảo bảo an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 01/07/2017 | 08:27  | Lượt xem: 622
Thực hiện công tác đảm bảo An sinh xã hội, trợ giúp người nghèo trên địa bàn Quận Long biên nói chung và  phường Cự khối nói riêng. Được sự quan tâm của UBND- Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo...

Kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 29/06/2017 | 07:46  | Lượt xem: 1280
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2017

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 27/06/2017 | 03:07  | Lượt xem: 150
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Quận đoàn Long Biên, sự chỉ đạo trực tiếp, quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cự Khối tập...

Kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2017.

Ngày đăng 27/06/2017 | 10:59  | Lượt xem: 229
Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân quận Long Biên năm 2017; bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường Cự Khối. Hội Nông dân phường Cự Khối đã tổ chức triển khai tốt...

Phường Cự Khối làm tốt công tác triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn

Ngày đăng 15/06/2017 | 03:01  | Lượt xem: 201
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường đã nghiêm túc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và các QCDC trong các loại hình mới của quận Long Biên.

Những kết quả nổi bật hoạt động Công đoàn Cơ quan phường Cự Khối nhiệm kỳ 2013 - 2017

Ngày đăng 12/06/2017 | 02:47  | Lượt xem: 452
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Phường, Liên đoàn lao động Quận, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, UB MTTQ và các đoàn thể; Công đoàn Cơ quan phường Cự Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương phường Cự Khối năm 2016 và những tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 22/05/2017 | 04:21  | Lượt xem: 2489
Ban CHQS phường Cự Khối phát huy vai trò tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

Cự Khối với phong trào Thể dục thể thao trong thời gian qua

Ngày đăng 19/05/2017 | 10:13  | Lượt xem: 312
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phong trào Thể dục thể thao trên địa bàn phường Cự Khối luôn được quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt để duy trì, phát...

Cự Khối thực hiện hiệu quả mô hình Cơ quan điện tử, mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phường những tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 19/05/2017 | 10:11  | Lượt xem: 239
Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND quận Long Biên về triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử phường; mô hình hoạt động bộ...

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1508
Tổng số truy cập: 2887947