bài viết chuyên sâu

Một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường Cự Khối

Ngày đăng 12/07/2018 | 02:59  | Lượt xem: 213
Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, điều chỉnh kịp thời và linh hoạt trong tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND phường, quy trình giải...

Cự Khối với công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 11/07/2018 | 04:22  | Lượt xem: 1518
Ngay từ đầu năm 2018, được sự chỉ đạo của Ban Dân vận Quận ủy và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, Khối Dân vận Đảng ủy phường đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bước...

Kết quả hoạt động của HĐND phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 05/07/2018 | 11:02  | Lượt xem: 394
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND quận Long Biên và của Đảng ủy phường; căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ V, HĐND phường Cự Khối khóa III về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh...

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 10:48  | Lượt xem: 262
Thực hiện chủ đề công tác năm 2018, “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, xung kích xây dựng quận Long Biên xanh, sạch, đẹp và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, trong 6 tháng...

Công tác dân số trên địa bàn phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 03/07/2018 | 03:12  | Lượt xem: 249
Trong 6 tháng đầu năm 2018 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của UBND quận, sự quan tâm sâu sắc của TTDS quận Long Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND phường, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự...

Kết quả thực hiện của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 03/07/2018 | 01:39  | Lượt xem: 396
Bám sát chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” của thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa phường Cự Khối tiếp tục...

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cự Khối phát huy vai trò xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày đăng 29/06/2018 | 09:19  | Lượt xem: 216
Phát huy vai trò trong công tác xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình và không thể thiếu được vai trò của phụ nữ. Chính vì vậy, để đạt mục tiêu này, Hội LHPN...

Kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 29/06/2018 | 12:41  | Lượt xem: 461
Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018. Ngay từ đầu năm Hội đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội LHPN quận Long Biên và của Đảng ủy phường Cự Khối, Hội đã tập trung xây dựng...

Hội Cựu chiến binh phường Cự khối với những kết quả đáng khích lệ 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 25/06/2018 | 05:43  | Lượt xem: 239
Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018; được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự chỉ đạo sát sao của Hội cấp trên; Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối đã hoàn thành...

Hoạt động công tác Mặt trận phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 25/06/2018 | 04:27  | Lượt xem: 328
Bám sát Chương trình công tác của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, Nghị quyết của Đảng ủy phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối đã chủ động xây dựng...

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 927
Tổng số truy cập: 2887852