bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của HĐND phường Cự Khối năm 2017

Ngày đăng 03/01/2018 | 03:42  | Lượt xem: 1276
Xác định chức năng giám sát là một nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân, thời gian qua, HĐND phường Cự Khối đã chủ động thực hiện tốt chức năng giám sát góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế,...

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cự Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017

Ngày đăng 29/12/2017 | 11:22  | Lượt xem: 1270
Năm 2017, Hội LHPN phường Cự Khối đẩy mạnh các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn phường.

Kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cự Khối năm 2017

Ngày đăng 18/12/2017 | 04:33  | Lượt xem: 554
Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, bám sát chỉ đạo của Quận đoàn Long Biên, trực tiếp là Đảng ủy phường Cự Khối, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cự Khối đã có nhiều...

Kết quả hoạt động công tác Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối năm 2017

Ngày đăng 13/12/2017 | 08:39  | Lượt xem: 1816
Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2017, Hội CCB phường Cự khối đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động có trọng tâm,...

Hội LHPN phường Cự Khối duy trì thực hiện các tuyến đường tự quản về công tác vệ sinh môi trường.

Ngày đăng 11/12/2017 | 04:58  | Lượt xem: 433
Phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ đối với công tác vệ sinh môi trường, Hội LHPN phường Cự Khối đã có các hoạt động thiết thực gắn với thực hiện cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Những kết quả nổi bật của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường Cự Khối năm 2017

Ngày đăng 08/12/2017 | 10:38  | Lượt xem: 281
Được sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, Trong năm 2017 hoạt động của Ban thanh tra nhân nhân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường Cự Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể năm 2017

Ngày đăng 24/11/2017 | 02:10  | Lượt xem: 4990
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường và sự chỉ đạo của Ban Dân vận Quận ủy, năm 2017 Khối Dân vận Đảng ủy đã đạt được những kết quả đáng kích lệ.

Kết quả công tác văn phòng, công tác tác tổ chức Đảng ủy phường Cự Khối năm 2017

Ngày đăng 20/11/2017 | 11:03  | Lượt xem: 1251
Năm 2017 công tác Văn phòng - Tổ chức Đảng ủy phường Cự Khối đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của năm và thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy.

Hoạt động nổi bật 9 tháng đầu năm 2017 của Công đoàn phường Cự Khối

Ngày đăng 23/10/2017 | 02:09  | Lượt xem: 583
Được sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, LĐLĐ Quận Long Biên, sự tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan, sự phối hợp có hiệu quả của UB MTTQ, các đoàn thể, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của...

Có một Trưởng ban công tác mặt trận như thế

Ngày đăng 12/10/2017 | 11:19  | Lượt xem: 312
13 năm giữ cương vị Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 9, phường Cự Khối, bà Lê Thị Yến đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng được mối đoàn kết toàn dân, góp thúc...

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 839
Tổng số truy cập: 2887822