bài viết chuyên sâu

Phường Cự Khối chủ động, sáng tạo trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 18/04/2019 | 15:45  | Lượt xem: 102

Năm 2019 công tác cải cách hành chính trên địa phường Cự Khối tiếp tục được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả tích cực.

Lấy trọng tâm là tiêu chí thân thiện, gần dân, bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi tối đa và đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận TNHS&TKQ, đồng thời kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Xây dựng hình ảnh người cán bộ “Tận tụy, trách nhiệm, thân thiện, gần dân” tiếp tục được triển khai theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội và Mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân tại UBND các phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2018 – 2020.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đã có tác dụng tích cực đến môi trường giao dịch thủ tục hành chính theo hướng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong những tháng đầu năm, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường được đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, đúng thời gian với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt  100%. Số hồ sơ đã giải quyết tính đến ngày 31/3/2019 là 816 hồ sơ (trong đó 721 hồ sơ trả trước hạn) Công tác rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng và đạt kết quả cao.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính phường đã thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ, công chức làm việc sáng thứ bẩy hàng tuần theo Quyết định số 05 ngày 28/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND phường phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, quán triệt đến từng cán bộ, công chức về tinh thần thái độ, đạo đức và trách nhiệm khi giải quyết TTHC tại các kỳ giao ban hàng tuần, hàng tháng.

Bên cạnh đó, việc triển khai dịch vụ hành chính công và thủ tục hành chính thực hiện theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên phần mềm dùng chung 3 cấp của thành phố cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Tính đến 31/03/2019 có 118 hồ sơ dịch vụ công  mức độ 3, mức độ 4 đã giải quyết và trả kết quả 100% hồ sơ trước và đúng hạn. Trong đó phải kể đến các hồ sơ thực hiện việc hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo các mô hình điểm trong giải quyết TTHC hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ khai tử tại nhà, tính từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã phối hợp với đội tình nguyện viên  hướng dẫn và trả kết quả tại nhà cho 12 trường hợp khai tử ,có 04 trường hợp được thực hiện vào ngày nghỉ lễ.  Bước đầu đã đem lại sự hài lòng, tin yêu của nhân nhân.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức và ý thức thực hiện của người dân. Ngay từ những tháng đầu năm 2019, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính như:  Nghị định 61/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ thủ tục hành Các văn bản liên quan đến giải quyết thủ tục hành; Kế hoạch của UBND Quận về thực hiện chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm nâng cao chất lượng đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức  quận Long Biên giai đoạn 2015 – 2010; Kế hoạch thực hiện mô 1cửa thân thiện, gần dân, các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính năm 2019; hướng dẫn, phát tờ rơi về sử dụng phần mềm dùng chung 3 cấp của Thành phố. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trên Đài truyền thanh, trên cổng thông tin điện tử của phường, các buổi họp, hội nghị của phường, các ngành đoàn thể, tổ dân phố và trực tiếp cho các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Một cửa.

Ngoài ra để đánh giá chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính nói chung và chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khi thực hiện thủ tục hành chính nói riêng, UBND phường đã  tổ chức lấy ý kiến đánh phát phiếu lấy ý kiến ngẫu nhiên của công dân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của phường.  Kết quả đến nay có 100% ý kiến của tổ chức, cá nhân hài lòng với cách thức và thái độ phục vụ của cán bộ bộ phận “Một cửa” phường

Có thể thấy, việc thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND phường Cự Khối  đã đem lại những lợi ích rất rõ nét cả về công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động chuyên môn cũng như phục vụ nhu cầu của công dân. Phát huy những kết quả đạt được ngay trong những tháng đầu năm, trong thời gian tới, Bộ phận TN&TKQ UBND phường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện đơn giản hóa các TTHC, cải cách hành chính, góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của phường, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ trong bộ máy cán bộ, công chức và hướng tới sự hài lòng của nhân dân./.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 3234
Tổng số truy cập: 3580999