bài viết chuyên sâu

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 29/11/2019 | 11:02  | Lượt xem: 60

Năm 2019 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UB MTTQ quận Long Biên và Đảng ủy phường Cự Khối, sự tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn phường Cự Khối cơ bản ổn định. Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) quận Long Biên, Đảng ủy phường Cự Khối, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện 28 kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ, thời gian và hiệu quả.

Xác định công tác tuyên truyền là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, MTTQ phường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của quận, Thủ đô và đất nước; việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân; thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Hành động vì một Long Biên Xanh – sạch – đẹp – văn minh”; thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Thành phố, Quận; công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi; công tác phòng chống rác thải nhựa; thực hiện Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên; Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Cự Khối ….. Bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền được 152 cuộc, thu hút trên 8 nghìn lượt người nghe.

Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống của các tổ chức thành viên … qua đó nhằm không ngừng thặt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với Đảng, chính quyền, với các ngành, các cá nhân tiêu biểu trong nhân dân.

Chủ động  nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền có các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm thực hiện “Diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Ủy ban Mặt trận phối hợp với chính quyền hướng dẫn các tổ dân phố, cụm dân cư tổ chức theo đúng nội dung kế hoạch, đảm bảo nghiêm về phần lế, vui về phần hội. Tại Ngày hội đã biểu dương, khen thưởng 65 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu. Thông qua đó đã động viên nhân dân phát huy truyền thống quê hương, dòng họ, đoàn kết thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư. Các nội dung được nhân dân bàn bạc và thực hiện ngay từ Hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động. Trong quá trình thực hiện có sự hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí của Cuộc vận động đảm bảo thực chất và khách quan. Trong năm MTTQ phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn. Phối hợp tổ chức 07 buổi tập huấn cho gần 400 lượt hộ sản xuất nông nghiệp. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn phường, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 69.470.000đ đạt 118% (tiêu biểu như Ban CTMT TDP số 4, BCH Hội CCB phường, bà Vũ Thị Huỳnh – TDP số 9); thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững“ đã phối hợp vận động hỗ trợ 07 hộ nghèo hàng tháng (tổng số tiền hỗ trợ là 42.800.000 đồng); bên cạnh đó hệ thống chính trị, cơ quan, doanh nghiệp, các trường học các nhà hảo tâm trên địa bàn phường đã hỗ trợ sửa nhà, giúp hỗ trợ sản xuất, giúp học sinh học tập … cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 190.992.000đ. Các tổ chức thành viên khai thác nguồn vốn vay trên 10 tỷ cho hơn 200 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Bằng nhiều hình thức đã phối hợp giúp 9 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,21%.

Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện. Phối hợp vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 39.640.000đ, đạt 132%. Vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 70.355.000đ.

Vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị; thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp tổ chức gặp mặt, tặng quà 06 thanh niên lên đường nhập ngũ, 04 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh“ gắn với phong trào xây dựng tổ dân phố “Xanh – sạch – đẹp – văn minh“, MTTQ phường đã ký kết và triển khai kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 25/4/2019. Thành lập và duy trì 02 tổ tuyên truyền, vận động, giám sát tại tuyến phố Xuân Đỗ và tuyến đường Bát Khối phường Cự Khối. Phối hợp duy trì hoạt động “Tổ tự quản bảo vệ  môi trường“. Phối hợp tổ chức 17 buổi lao động ra quân tổng vệ sinh môi trường. MTTQ phường triển khai thực hiện mô hình Khu dân cư không rác thải tại tổ 13. Phối hợp với Nông trại hữu cơ Tuệ Viên hướng dẫn các hộ dân cách phân loại rác, cách ngâm ủ rác hữu cơ để lấy thành phẩm sử dụng. Tổ chức phát 70 dụng cụ để phân loại rác cho các hộ thực hiện mô hình.

Do phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, năm 2019 tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 91,02%, tăng 0,82% so với năm 2018; ước 13/13 TDP đạt TDP văn hóa; 03TDP (6,9,11) đạt TDP xanh – sạch – đẹp – văn minh cấp quận.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được duy trì. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị, hội nghị lồng ghép về cuộc vận động được 33 cuộc đã thu hút trên trên hai nghìn lượt người tham gia. Các tổ chức thành viên đã tham gia Ngày hội “phụ nữ Long Biên sáng tạo, khởi nghiệp”; Hội chợ làng nghề Lệ Mật lần thứ III quảng bá giới thiệu sản phẩm ổi an toàn sản xuất theo VietGAP phường Cự Khối.

Nhận thức được trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngay từ đầu năm MTTQ phường đã xây dựng, ký kết các kế hoạch phối hợp tạo sự thống nhất trong việc hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Thống nhất với Thường trực HĐND, các đoàn thể chính trị - xã hội về nội dung giám sát đảm bảo tránh chồng chéo.

Phối hợp với UBND, các đoàn thể tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Qua đó góp phần năng cao ý thức chấp hành pháp luật trọng cộng đồng dân cư. Phối hợp với HĐND, UBND tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND với cử tri sau kỳ họp thứ 7, trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường; tổ chức thành công 02 kỳ họp bất thường thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố; bầu PCTUBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, MTTQ phường, các Ban công tác Mặt trận duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, sáu Quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn quận Long Biên, công tác cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức phát 92 phiếu lấy ý kiến công dân tại bộ phận một cửa, trong đó công dân đánh giá: thái độ phục vụ: rất tốt: 78, tốt: 14; chất lượng cán bộ hướng dẫn công dân: đầy đủ, rõ ràng: 92; kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn: 92. Giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét 06 văn bản của UBND phường. Tham gia 06 cuộc giám sát chuyên đề cùng Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND phường. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát 81 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố. Qua giám sát đã nhắc nhở 21lượt trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử. Các Ban CTMT tổ chức nhận xét đối với 191 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, gửi phiếu nhận xét tới các Chi bộ để làm căn cứ nhận xét cuối năm.

Ban Thanh tra nhân dân giám sát trên các lĩnh vực như:  quản lý TTĐT, VSMT tổng số 90 cuộc, phát hiện 64 lượt vi phạm, đã đề xuất UBND phường xử lý. Phối hợp giám sát 173 công trình xây dựng nhà ở hộ gia đình, tại thời điểm giám sát đã nhắc nhở  07 công trình chưa niêm yết giấy phép tại chân công trình.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tích cực giám sát thi công 09 dự án được đầu tư trên địa bàn phường. Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở đơn vị thi công cải tạo tuyến đường tổ 4, cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường khắc phục một số nội dung chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế.

Tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND phường. Uỷ ban MTTQ phường gửi thông báo số 01/TB-MTTQ ngày 22/6/2019 tới HĐND phường để nghiên cứu, xem xét và quyết định đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức thành viên đóng góp 72 ý xây dựng Đảng, 77 ý xây dựng chính quyền, 23 ý kiến đối với cá nhân (cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…), các ý kiến đã được tiếp thu xử lý.

Phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại về thực hiện cải cách hành chính. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2019.  Tổ chức phát 150 phiếu xin ý kiến nhân dân, qua tổng hợp đã có 71 ý kiến đóng góp đối với Đảng, 75 ý kiến đóng góp đối với chính quyền, tập trung vào các nhóm vấn đề như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo việc xây dựng Đảng; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức; việc ban hành Nghị quyết và giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND; việc triến khai chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân; công tác quản lý, điều hành của UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; việc chỉ đạo, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc của UBND phường. Tại hội nghị đối thoại đã có 7 ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề công tác xây dựng Đảng; vệ sinh mội trường; quản lý đất đai; phòng chống dịch bệnh và dừng chăn nuôi trong khu dân cư; công tác duy trì vùng sản xuất rau quả an toàn. Qua đó đã góp phần cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Duy trì tiếp công dân vào thứ hai hàng tuần. Phối hợp hòa giải thành 11/12 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân góp phần đảm bảo TTATXH trong cộng đồng dân cư.

 Công tác Tôn giáo – Dân tộc được quan tâm đúng mức. Phối hợp với chính quyền hướng dẫn các hoạt động tôn giáo thực hiện các qui định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Phối hợp với MTTQ quận thăm, chúc tết sư trụ trì chùa Xuân Đỗ Hạ. Phối hợp triển khai Kế hoạch, tổ chức lễ hội truyền thống tại các cụm Di tích; phối hợp hướng dẫn công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, công tác tổ chức Lễ đúc chuông, khánh tại chùa Xuân Đỗ Hạ đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đúng qui định.

Công tác tổ chức, bộ máy được duy trì, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Ngay từ đầu năm MTTQ tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hiệp thương cử 39 vị Ủy viên; 01 Chủ tịch; 02 phó chủ tịch;02 Ủy viên Ban Thường trực. Ngay sau Đại hội Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa. Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận được coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực. Trong năm qua đã kiện toàn, bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; cử bổ sung, thay thế 02 Trưởng ban CTMT theo Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên.

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đổi mới. Ngay từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch, bổ sung kịp thời các nội dung tiêu chí đánh giá thi đua phù hợp sát với tình hình thực tế ở cơ sở, các kế hoạch tiêu chí đánh giá đều được các Ban công tác Mặt trận biết và tổ chức thực hiện. Đánh giá thi đua có 12 Ban công tác Mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Có thể nói với đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm;  sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Long Biên, Đảng ủy phường Cự Khối; sự phối kết hợp, quan tâm tạo điều kiện của HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể; sự ủng hộ của các các tầng lớp nhân dân, MTTQ phường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương năm 2019./.

 

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1707
Tổng số truy cập: 3923699