bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Cự Khối với những kết quả đạt được trong năm 2019
Ngày đăng 04/02/2020 | 06:49  | Lượt xem: 27

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm 2016 - 2021. Bám sát sự chỉ đạo của Quận với tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới và quyết tâm chính trị cao. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường đã tập trung chỉ đạo, phát động nhiều đợt thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận và của Phường. Năm 2019, Đảng ủy phường đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm 2016 - 2021. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề năm: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; quận Long Biên triển khai thực hiện chủ đề:“Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; ngay từ đầu năm Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Nghiêm túc triển khai đến đảng viên học tập chuyên đề về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; 100% đảng viên xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng theo tình thần nghị quyết Trung ương 4, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; tổ chức 4 buổi nói chuyện thời sự về tình hình trong nước, quốc tế cho 875 lượt đảng viên của Đảng bộ. Chỉ đạo tổng kết 8 nghị quyết, chỉ thị theo chỉ đạo của Quận ủy đảm bảo khoa học, hiệu quả. Đảng ủy đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; từng bư­­ớc đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của Đảng uỷ và các chi bộ. Đã tổ chức các hội nghị chuyên đề của BTV Đảng ủy để nghe UBND, UBMTTQ và các đoàn thể báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm, khó cần xin ý kiến. Thường trực Đảng ủy đã duy trì việc kiểm tra hiện trường và đã ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phụ các tồn tại phát hiện. Phát hành  486 văn bản Văn bản phục vụ công tác lãnh đạo,chỉ đạo điều hành của cấp ủy; Thư­­­ờng xuyên lãnh đạo kiện toàn công tác cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; thực hiện quy hoạch cán bộ diện BTV Quận ủy quản lý và Đảng ủy quản lý, các chức danh cán bộ chủ chốt phường và các đoàn thể nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo theo quy định. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024; sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp phường, bố trí 7 người đảm nhận 9 chức danh; Làm tốt công tác quản lý đảng viên, giới thiệu  đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú; phát triển 9 đảng viên mới vượt chỉ tiêu giao năm 2019; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền thông qua công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Chỉ đạo tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của bộ máy chính quyền, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc; phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành.

Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2019 của Quận; triển khai đăng ký xây dựng “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh” tại các tổ dân phố trên địa bàn phường. Duy trì hiệu quả hoạt động của 17 tổ tự quản bảo vệ môi trường tại tổ dân phố và các ngành với 200 thành viên; Phát động phong trào tổng vệ sinh hàng tuần tại trụ sở cơ quan, đơn vị trường học và khu dân cư góp phần duy trì tốt cảnh quan, VSMT các khu vực công cộng, khu đất trống, hạn chế việc đổ phế thải bừa bãi trên địa bàn phường. UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực được phân công phụ trách. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai như mô hình Khu dân cư không rác của Ủy ban MTTQ – Chi bộ TDP số 13, Đoàn thanh niên phường tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; Hội LHPN phường duy trì tốt tuyến đường nở hoa ở TDP số 1, 2, 4; Hội CCB thành lập Câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường....

Đã chỉ đạo khối Dân vận tập trung triển khai nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở nhất là 6 quy chế dân chủ trên một số lĩnh vực do Quận ban hành trong toàn hệ thống chính trị và tới các tầng lớp nhân dân; chủ động đăng ký các nội dung “Dân vận khéo” năm 2019, nắm bắt các vấn đề liên quan công tác tác tôn giáo, các hoạt động vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng. Tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Đối với công tác kiểm tra giám sát, trong năm 2019, Đảng ủy BTV Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 3 chi bộ; giám sát 06 chi bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 03 chi bộ; giám sát 3 chi bộ; kiểm tra 01 chi bộ, 01 cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Chỉ đạo HĐND phường tổ chức 02 kỳ họp bất thường xem xét thảo luận và 03 thông qua Nghị quyết gồm Nghị quyết về thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố, sắp xếp lại bộ máy, kiện toàn nhân sự HĐND-UBND phường. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 HĐND phường. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND phường. Trong  năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề, 01 cuộc tái giám sát; 11 buổi khảo sát thực tế . Các ban của HĐND phường đã tổ chức 07 buổi khảo sát; 02 cuộc giám HND sát, 03 cuộc tái giám sát chuyên đề. Tập trung đôn đốc giải quyết các kiến nghị của kỳ tại các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ VII,  thứ VIII - HĐND phường khóa III. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân; đã tổ chức 52 cuộc tiếp dân. Đã tiếp 15 lượt công dân đến phản ánh các nội dung, đã chuyển UBND phường giải quyết. Công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện đúng quy định.

Lãnh đạo UBND phường chủ động phối hợp đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Cự Khối tại tổ 13, đôn đốc chợ tạm Cự Khối tại tổ 5 khắc phục các tồn tại của tiêu chí xây dựng chợ văn minh thương mại đến nay một số nội dung đã khắc phục. Chỉ đạo Hợp tác xã duy trì vùng sản xuất VietGAP tổ chức kiểm tra giám sát quy trình thực hành sản xuất theo VietGAP. Tổ chức 7 lớp tập huấn cho người sản xuất cho 650 người; Tham gia Hội chợ làng nghề quận Long Biên lần thứ 3 và Hội chợ  của Trung tâm xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp. Đã tổ chức triển khai tháng an toàn thực phẩm tổ chức khám sức khỏe 120 hộ sản xuất, kinh doanh, kiểm tra 5 đợt, xử phạt hành chính 3 cơ sở với tổng số tiền 4.000.000 đồng, triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn phường. Tổng thu ngân sách phường năm 2019 ước đạt 17.245.171.000 đồng đạt 132%; chi ngân sách phường ước đạt 10.681.282.000 đồng đạt 90% dự toán sau bổ sung. Trong năm,  trên địa bàn phường phát sinh 205 công trình,  Trong đó: Xây dựng có phép 205/205 công trình. Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn phường được tập trung thực hiện theo kế hoạch; Đã lập 44 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất trình quận, đã được cấp 35 giấy. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, đã tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. UBND phường đã tiếp nhận 2.831 hồ sơ qua phần mềm dùng chung 3 cấp trong đó hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của phường là 2054 hồ sơ, hồ sơ liên thông cấp quận 306 hồ sơ. Kết quả 2.525 hồ sơ hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đúng trình tự, đúng hạn, không có hồ sơ chậm trả kết quả. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua 2018, phát động phong trào thi đua 2019. Trình UBND quận khen thưởng năm 2019; 03 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở, 03 gương điển hình tiên tiến được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận.... Tặng giấy khen và thưởng đối với 52 lượt tập thể, 185 lượt cá nhân có thành tích đột xuất, chuyên đề, phong trào; 17 lượt CBCCVC, người lao động hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng.

Các hoạt động văn hoá, thể thao được duy trì thực hiện tốt, có nhiều đổi mới. Thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, tập trung kiểm tra các điểm di tích về phòng cháy chữa cháy trong dịp lễ hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được tập trung chỉ đạo với phương châm hướng về cơ sở. Phối hợp với Phòng VHTT, Phòng GD&ĐT Quận tổ chức cho các em học sinh trên địa bàn Quận tham quan tìm hiểu di tích Đình Thổ Khối; Triển khai đến Tiểu ban QLDT Đình chùa Hạ Trại và Xuân Đỗ Thượng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học phục vụ công tác đầu tư, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp Thành Phố. 13/13 tổ dân phố đăng ký xây dựng TDP văn hóa đạt 100%, 2182/2194 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 99,4%. Kết quả có 1997/2194 hộ gia đình đạt GĐVH năm 2019 đạt tỷ lệ 91,02%; 11/13 TDP đạt TDPVH đạt 84.62%, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 13 Tổ dân phố và phường. Tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019. Công tác an sinh xã hội được thường xuyên quan tâm, đã chi trả trợ cấp tới người có công và đối tượng BTXH cho 336 người có công, hộ nghèo với tổng số tiền là 1.688.219 triệu đồng. Đã chi trả đầy đủ và chính xác tới các đối tượng thụ hưởng. Triển khai các cơ chế hỗ trợ đặc thù của Quận cho các đối tượng trên địa bàn phường và kết quả là có 4 người hưởng chế độ đặc thù của quận với mức 350.000đ/ tháng. Bằng nhiều hình thức như vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đoàn thể giúp đỡ người nghèo thì đến cuối năm 2019 kết quả hộ nghèo giảm còn 5 hộ, hộ cận nghèo còn 8 (đầu năm 14 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo), đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0.21%. Hàng tháng vẫn duy trì giúp thoát nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 đối với 2 hộ. phối hợp với Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo xây, sửa 01 nhà mái ấm tình thương tại tổ 13 cho bà Phạm Thị Huyền. Trong năm  đã giúp giải quyết việc làm cho 127 người lao động tìm được công việc phù hợp. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an ninh xã hội trên địa bàn phường cơ bản được ổn định, giữ vững. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Phường; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành. Ủy ban MTTQ tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Cự Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 69.130.000đ đạt 118%; thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững“ đã phối hợp vận động hỗ trợ 07 hộ nghèo hàng tháng (tổng số tiền hỗ trợ là 42.800. 000.000 đồng); Vận động ủng hộ quỹ “biển đảo Việt Nam được 70.355.000đ. Đoàn thanh niên phường đã tổ chức chương trình  Hội xuân ngày Tết – Gắn kết sẻ chia, tặng 30 suất quà tổng trị giá 10.000.000đ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Đoàn phường cũng đã triển khai thực hiện các công trình thanh niên như vệ sinh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phường; Đặc biệt đã thực hiện vẽ tranh bích họa với chủ đề Thanh niên tích cực phòng chống rác thải nhựa. Tạo trang tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Đoàn thanh niên phường trên mạng xã hội. Thăm hỏi tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ. Hội liên hiệp phụ nữ phường đã xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch năm 2019; các chi hội phụ nữ tại các tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019; Tặng 57 gia đình hộ viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 8.300.000 đồng; Tổ chức hỗ trợ 01 gia đình hộ viên sửa nhà tình thường với số tiến là 35.000.000 đồng; tổ chức ra mắt mô hình phụ nữ khởi nghiệp năm 2019. Hội Cựu chiến binh đã thăm hỏi tặng quà cho hội viên nhân dịp tết Kỷ Hợi và Ngày thương binh liệt sỹ. Tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà cho 34 đồng chí hội viên tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Campuchia với số tiền là 10.200.000đ. Tổ chức hội nghị tọa đàm và ra mắt tổ CCB - Dân vận khéo; Phối hợp với Công an phường ra mắt tổ tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông.  Các chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương; Triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô và đất nước, năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm kỷ niệm nhiểu ngày lễ lớn như 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ quyết tâm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong tâm:

1. Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cự Khối lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Hoàn thiện dự thảo văn kiện chính trị, tập trung chuẩn bị phương án nhân sự Đại hội. Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, phục vụ Đại hội gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020.

3. Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng. Thực hiện công tác sắp xếp cán bộ, kiện toàn hệ thống chính trị, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên khóa mới. Quán triệt Nghị quyết đại hội, xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

4. Tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội Đảng

 5. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng giai đoạn 2015-2020 và năm 2020.

6. Chỉ đạo xây dựng và triển khai phương án thu ngân sách năm 2020 đảm bảo tính khả thi. Tiếp tục thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường.

7. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới trong triển khai các phong trào, cuộc vận động; tập trung chăm lo đến quyền lợi của hội viên, đoàn viên; tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp./.

 

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 2359
Tổng số truy cập: 4073839