Tin tức mới nhất

Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối tổ chức giao ban công tác tháng 11 năm 2019
Ngày đăng 04/12/2019 | 16:35  | Lượt xem: 49

Chiều ngày 03/12/2019, tại phòng họp số 2 - Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban MTTQ phường Cự Khối tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Mặt trận tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2019

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường; các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh đã báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 11 năm 2019. Trong tháng 11 năm 2019, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương. Phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; hội nghị tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với chính quyền tổ chức chấm điểm tổ dân phố văn hóa năm 2019. Tổ chức phát động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, vận động ủng hỗ Quỹ “Vì người nghèo” được 6 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo nhân tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”. Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hiền (tổ 4). Hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 đảm bảo nội dung kế hoạch, nghiêm về phần lễ, vui về phần hội, thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên về công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 6 Quy chế dân chủ của Quận; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, bộ qui tắc ứng xử. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng duy trì hoạt động giám thường xuyên  trên các lĩnh vực, giám sát các dự án thi công trên địa bàn phường. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp- văn minh”. Tổ chức chấm điểm thi đua các Ban công tác Mặt trận năm 2019. Kiện toàn cử bổ sung, thay thế 02 Trưởng Ban công tác Mặt trận theo Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên.

Tại Hội nghị đã có 3 ý kiến phát biểu tham luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với kết quả tác Mặt trận tháng 11 năm 2019. Đồng thời kiến nghị một số khó khăn trong công tác tuyên truyền thực hiện trật tự văn minh đô thị; thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi; thực hiện tang văn minh, tiến bộ.

Kết luận Hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đề nghị các Ban công tác Mặt trận trong tháng 12 tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương. Chú trọng là công tác tuyên truyền thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi; thực hiện tang văn minh.

2. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị tiếp xức giữa Đại biểu HĐND với cử tri trước kỳ họp thứ 9 – HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Ban công tác Mặt trận tổ 13 tổ chức sơ kết thực hiện mô hình “Khu dân cư không rác thải”.

4. Tổ chức kiện toàn Ban công tác Mặt trận, Trưởng ban công tác Mặt trận theo Đề án số 15 của Quận ủy Long Biên; phương án của Đảng ủy phường về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn phường Cự Khối.

5. Nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở./.