Tin tức mới nhất

Thông báo lịch tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ VIII - HĐND phường Cự Khối khóa III - nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 17/06/2019 | 15:01  | Lượt xem: 106

Ngày 05/6/2019, Thường trực HĐND phường ban hành Thông báo số 05/TB-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ tám HĐND phường Cự Khối khóa III - nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó:

Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri bắt đầu vào hồi 19h30 phút từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019 (thứ 6, thứ 7, chủ nhật).

Thời gian, địa điểm cụ thể xem toàn văn Thông báo Tại đây: