Tin tức mới nhất

Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 17/06/2019 | 15:18  | Lượt xem: 111

Ngày 29/5/2019, Thường trực HĐND phường ban hành Thông báo số 04/TB -HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường Cự Khối khoá III - nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó:

 

Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri dự kiến bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019 (thứ 6, thứ 7, chủ nhật).

Kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III họp trong một ngày, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2019

Xem toàn văn thông báo tại đây: