Tin tức mới nhất

Ban Pháp chế của HĐND phường Cự Khối tổ chức thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ VIII – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 18/06/2019 | 17:40  | Lượt xem: 77

Chiều ngày 18/6/2019, tại phòng họp số 2 - UBND phường, Ban Pháp chế của HĐND phường Cự Khối tổ chức thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh – Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường; các ông bà thành viên Ban pháp chế của HĐND phường.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn qui định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, tại buổi thẩm tra các thành viên Ban pháp chế của HĐND phường đã tập trung nghiên cứu, cho ý kiến vào kết quả công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết đơn thư và công tác  an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.  Các thành viên của Ban pháp chế cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm: Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được ổn định, giữ vững. Đảm bảo trật tự, an toàn cho các ngày lễ, tết của dân tộc, các lễ hội truyền thống trên địa bàn, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, các vụ việc phạm pháp hình sự, trọng án, cháy nổ trên địa bàn phường. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2019; Thực hiện tốt việc tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ cho các trường hợp thuộc diện được hưởng chế độ 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp và giải quyết đơn thư thực hiện theo đúng quy định. Duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. Làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục được đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Xác định trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Tại hội nghị các thành viên đã tập trung thảo luận, cho ý kiến. Đồng chí Trưởng Ban kết luận, thống nhất kiến nghị UBND phường về những nội dung cần bổ sung, làm rõ như: kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử; việc rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo; việc sử dụng khai thác camera an ninh; số liệu công tác phòng, chống tội phạm điều tra khám phá án; kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức; công tác thi khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết đơn thư và công tác an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019./.