Tin tức mới nhất

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối tổ chức hội nghị phản biện xã hội
Ngày đăng 21/06/2019 | 18:03  | Lượt xem: 52

Sáng ngày 21/6/2019, tại phòng họp số 2 - UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019

Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – PCT HĐND phường; đồng chí Bùi Thị Minh Hiền – PCT UBND phường; các ông, bà Ủy viên Ban Thường trực, ủy viên Ủy ban MTTQ phường.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – PCT HĐND phường trình bày dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã định hướng nội dung để các đại biểu cho ý kiến như: phân tích, đánh giá, đề xuất về tính khả thi, tính hiệu quả của dự thảo Nghị quyết; phạm vi và mức độ tác động, sự đồng thuận xã hội của dự thảo Nghị quyết. Hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu về tính khả thi trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời đóng góp bổ sung một số các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – PCT HĐND phường đã tiếp thu và tra đổi làm rõ một số nội dung liên quan tới tính khả thi của dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đánh giá cao ý thức và trách nhiệm của của các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ  trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các quyết sách của Hội đồng nhân dân phường trước khi ban hành. Tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tiếp thu và tổng hợp các ý kiến, gửi thông báo kết quả phản biện đến Thường trực HĐND phường để xem xét và quyết định./.