Tin tức mới nhất

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường Cự Khối thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ VIII, HĐND phường
Ngày đăng 23/06/2019 | 22:32  | Lượt xem: 69

Chiều 18/06/2019, tại phòng họp số 2 UBND, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường Cự Khối tổ chức hội nghị thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ VIII - HĐND phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Trưởng ban chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCT HĐND phường; Các ông bà thành viên Ban Kinh tế - xã hội của HĐND phường.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Kinh tế - xã hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ VIII, HĐND phường.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường ghi nhận một số kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019: Kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả; công tác tuyên truyền đạt hiệu quả; công tác quản lý đô thị được chú trọng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường đồng tình báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề nghị UBND phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

Tập trung đẩy mạnh các giải pháp khai thác và quản lý tốt các nguồn thu; tích cực hơn trong công tác kiểm tra, quyết liệt trong thu hồi nợ đọng; rà soát quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế, chống thất thu ngân sách. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB; chi ngân sách đảm bảo cân đối, đáp ứng các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thực hiện dự toán, kế toán, quyết toán ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, đúng luật.

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường đã tiến hành thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết: về "Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2018 và tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; Các dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo hình thức, nội dung, thẩm quyền, căn cứ pháp lý, quy trình xây dựng và các nội dung liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn của phường./.