Tin tức mới nhất

Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối tổ chức Kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày đăng 30/09/2019 | 08:10  | Lượt xem: 57

Sáng ngày 27/9/2019, tại phòng họp số 2 - Trụ sở cơ quan phường Cự Khối, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối tổ chức kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Toản – PBT, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh – UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường; các đồng chí Ban Thường trực, các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Kỳ họp, ông Đàm Hồng Mạnh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Qua đó thể hiện, 9 tháng đầu năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Long Biên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, công tác Mặt trận phường Cự Khối cơ bản hoàn thành theo chương trình và Kế hoạch đã đề ra. Nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngay sau Đại hội đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động; Chương trình công tác toàn khóa. Chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động mà trọng tâm là cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn phường, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 63.410.000đ; thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững“ đã phối hợp vận động hỗ trợ 07 hộ nghèo hàng tháng (tổng số tiền hỗ trợ 9 tháng là 30.600.000 đồng); bên cạnh đó hệ thống chính trị, cơ quan, doanh nghiệp, các trường học các nhà hảo tâm trên địa bàn phường đã hỗ trợ sửa nhà, giúp hỗ trợ sản xuất, giúp học sinh học tập … cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 190.992.000đ. Vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 70.355.000đ. Thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh“, MTTQ phường đã duy trì 02 tổ tuyên truyền, vận động, giám sát tại tuyến phố Xuân Đỗ và tuyến đường Bát Khối phường Cự Khối. Phối hợp tổ chức 15 buổi lao động ra quân tổng vệ sinh môi trường. MTTQ phường triển khai thực hiện mô hình Khu dân cư không rác thải tại tổ 13. Phối hợp với Nông trại hữu cơ Tuệ Viên hướng dẫn các hộ dân cách phân loại rác, cách ngâm ủ rác hữu cơ để lấy thành phẩm sử dụng. Tổ chức phát 70 dụng cụ để phân loại rác cho các hộ thực hiện mô hình. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Phối hợp với HĐND, UBND tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND với cử tri sau kỳ họp thứ 7, trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường. Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, sáu Quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn quận Long Biên, công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với UBND phường về thực hiện kế hoạch hỗ trợ kinh phí sản xuất nông nghiệp năm 2018. Tham gia 03 cuộc giám sát chuyên đề cùng Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND phường. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố. Tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND phường. Phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại về thực hiện cải cách hành chính. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2019.  Qua đó đã góp phần cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Đã có 6 ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Bên cạnh đó đề xuất một số nội dung liên quan đến các nội dung công việc phát sinh tại cơ sở.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Toản – CT UBND phường đã trao đổi làm rõ một số nội dung ý kiến; đồng thời thông báo một số nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới để phối hợp tổ chức thực hiện như: công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện Đề án sát nhập tổ dân phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đào Tiến Dũng – PBT Thường trực Đảng ủy phường đã ghi nhận và biểu dương kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm; thống nhất với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ủy ban MTTQ phường tiếp tục bám sát chỉ đạo của MTTQ cấp trên, Đảng ủy phường, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tập trung tuyên truyền, vận động duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn; thực hiện phương án chấn dứt chăn nuôi; nhận xét cán bộ, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú; tăng cường giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường thay mặt Ban Thường trực tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy. Đồng thời đề nghị các Ban công tác Mặt trận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các qui định của địa phương. Phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các Ngày lễ của dân tộc;  thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh; thực hiện duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn; thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

2. Phối hợp với tổ dân phố tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2019.

3. Tổ chức nhận xét đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ( xong trước ngày 15/10/2019).

4.Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hưởng ứng tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”.

5. Tổ chức đánh giá thi đua năm 2019.

6. Tổ chức Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

7. Tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình khu dân cư không rác thải tại tổ 13.

8. Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở.

9. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND phường trước kỳ họp thứ IX – HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10. Chủ động nắm băt tình hình dư luận xã hội về công tác Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025; các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Phản ánh kịp thời với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường để tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

11. Đề nghị Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

12. Đề nghị các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

13. Giao ông Đàm Hồng Mạnh, bà Ngô Thị Thành – PCT UBMTTQ phường thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện của các Ban công tác Mặt trận. Báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường theo qui định.