Tin tức mới nhất

Thường trực HĐND Phường Cự Khối giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 03/10/2019 | 15:23  | Lượt xem: 143

Ngày 03/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân phường Cự Khối tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triểu khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - Đảng ủy viên, PCT HĐND, các đồng chí Thành viên các ban của HĐND phường.

Qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Ngô Văn An, Chủ tịch HĐND phường đánh giá cao những kết quả đạt được của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND phường và các đại biểu HĐND phường trong 9 tháng đầu năm, cụ thể như: Bám sát các Nghị quyết của HĐND, Thường trực, các Ban, các Đại biểu HĐND phường đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ dân phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND kịp thời, đúng quy định. Công tác giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phân bổ dự toán ngân sách được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian, luật định. Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND phường đã thực hiện giám sát thường xuyên, thực tế việc triển khai, thực hiện  Nghị quyết HĐND và triển khai các nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Thường trực và các ban HĐND đã tổ chức17 cuộc khảo sát, 07 cuộc giám sát chuyên đề; trong đó tập trung chủ yếu vào thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm, công tác quản lý tài sản công đối với các nhà văn hoá TDP, trung tâm văn hoá thể thao phường, các cở sở giáo dục; quản lý Trật tựxây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Công tác tiêu hủy, phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Công tác sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chấp hành xong án phạt tù…

Để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục khó khăn hạn chế và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019 đã đề ra; Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo 3 tháng cuối năm Thường trực, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND phường duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; công tác thẩm tra, khảo sát, giám sát theo kế hoạch; tập trung rà soát, đôn đốc việc trả lời, ý kiến, kiến nghị cử tri; các kiến nghị sau khảo sát, giám sát; tổ chức họp giao ban định kỳ và chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ IX của HĐND phường.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND phường kiến nghị UBND cần tập trung, quan tâm hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm, lưu ý chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; giải quyết, khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế sau các buổi giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban HĐND phường; tập trung rà soát, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp HĐND phường, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền trong thời gian tới./.