Tin tức mới nhất

Về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019
Ngày đăng 31/12/2019 | 21:39  | Lượt xem: 38

Về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BĐD ngày 10/12/2019, số 18/QĐ-BĐD ngày 27/12/2019 và số 19/QĐ-BĐD ngày 27/12/2019 của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Long Biên về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019 cho Phường Cự Khối,

Căn cứ tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách tại tổ và kết quả xét phân vốn của Ban giảm nghèo phường,

Ủy ban nhân dân phường thông báo giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019 của tổ theo danh mục đính kèm.

Đề nghị Ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019 tại thông báo này để chỉ đạo các Tổ TK& VV trong tổ, tổ chức bình xét cho vay và lập hồ sơ vay vốn theo quy định của NHCSXH. Việc bình xét cho vay phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng và có sự tham gia giám sát của tổ trưởng tổ dân phố, đại diện lãnh đạo của tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác.

Trên đây là giao,điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019 của Ủy ban nhân dân Phường Cự Khối, đề nghị ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố nghiêm túc thực hiện./.

Xem toàn văn tại đây