Tin tức mới nhất

Cơ quan phường Cự Khối tổ chức Hội nghị dân chủ cơ quan, phát động phong trào thi đua năm 2020
Ngày đăng 09/01/2020 | 17:37  | Lượt xem: 48

Chiều ngày 09/01/2020, Cơ quan phường Cự Khối tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, BCH công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan phường Cự Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Trưởng ban thanh tra nhân dân cơ quan Phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, hoạt động tài chính, kết quả triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm; phát động phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo đánh giá kết hoạt hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ quan nhiệm kỳ 2018 - 2020; nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, trong năm 2019, mặc dù kết quả thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ công chức, lao động hợp đồng Phường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên đều chủ động tham gia học tập, trao đổi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, các kỹ năng mềm. Công tác tuyên truyền các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động của chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ dân phố được đẩy mạnh. Công tác tổ chức bộ máy, phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ được chú trọng, công tác giáo dục tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó, cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, chủ động trong công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, chấp hành tốt mọi sự điều hành phân công nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo phường, đồng thời phối hợp với các phòng, ban chức năng Quận đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bước sang năm 2020, Công đoàn cơ quan phường tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp và các đoàn thể tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức người lao động; đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nâng cao ý thức của mỗi cán bộ công chức về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cam kết “xây dựng phong cách chuyên nghiệp”, “thực hiện tốt pháp luật về đảm bảo An toàn giao thông”, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật phòng chống tác hại của rượu bia; thực hiện nghiêm chính sách dân số và không sinh con thứ 3 trở lên, đạt gia đình văn hoá. Phấn đấu 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt tiêu chí các mô hình và chủ đề năm đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, Đất nước.

Hội nghị cơ quan đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022; các đồng chí lãnh đạo Phường đã chứng kiến việc ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng và công đoàn cơ quan về thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020; Công đoàn cơ quan phường đã Công bố và trao Quyết định kết nạp 04 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn; 01 đồng chí xin tự nguyện tham gia sinh hoạt Công đoàn hai chiều; chia tay 01 đồng chí cán bộ nghỉ hưu, 03 đồng chí nghỉ và chuyển công tác. Biểu dương, khen thưởng 36 cá nhân đạt lao động tiên tiến năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng ủy phường Cự Khối đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan Phường; đồng thời cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Phường phát huy những kết quả đã đạt được, luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chủ đề năm của Quận, Thành phố./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: